NLG xoay xở nguồn tiền

NLG xoay xở nguồn tiền

Thiếu vốn đầu tư dài hạn cho các dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) tiếp tục phát hành thêm 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8