Sắp niêm yết cổ phiếu trên HoSE, SIP có gì?

Sắp niêm yết cổ phiếu trên HoSE, SIP có gì?

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (UpCOM: SIP) đã nộp hồ sơ hồ niêm yết hơn 92,9 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12