TCH “nằm sàn”

TCH “nằm sàn”

Dòng tiền kinh doanh âm, hàng tồn kho lớn, trong khi kết quả kinh doanh sa sút đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH).

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8