Sức khỏe tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước ra sao trong COVID-19?

Sức khỏe tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước ra sao trong COVID-19?

Theo báo cáo của Chính phủ, lãi trước thuế năm 2020 của 11 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước giảm tới 21%, trong đó nhiều Tập đoàn, Tổng công ty lỗ phát sinh hàng nghìn tỷ đồng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8