CEO WiGroup: Dự trữ ngoại hối Việt Nam còn khoảng 87 tỷ USD

CEO WiGroup: Dự trữ ngoại hối Việt Nam còn khoảng 87 tỷ USD

Theo CEO WiGroup Trần Ngọc Báu, để ổn định tỷ giá USD/ VND trong bối cảnh biến động vừa qua, NHNN đã sử dụng nhiều biện pháp và bán dự trữ ngoại hối ước khoảng 23 tỷ USD.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8