PTB: Mảng kinh doanh cốt lõi sẽ cải thiện nhờ nhu cầu gia tăng

PTB: Mảng kinh doanh cốt lõi sẽ cải thiện nhờ nhu cầu gia tăng

Doanh thu lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty CP Phú Tài (HoSE: PTB) sẽ cải thiện trong 6 tháng cuối năm 2023 nhờ nhu cầu gia tăng và tỷ giá thuận lợi.

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11