Chuẩn bị cho việc đón nguồn vốn lớn đổ vào thị trường cuối năm

Chuẩn bị cho việc đón nguồn vốn lớn đổ vào thị trường cuối năm

Ngân hàng Nhà nước vừa phân bổ lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại, chuẩn bị cho điều hành thúc đẩy giải ngân vốn cuối năm.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12