“Hiệu ứng Bitcoin” có thể thắng các ngân hàng truyền thống?

“Hiệu ứng Bitcoin” có thể thắng các ngân hàng truyền thống?

Các ngân hàng dường như đang chuẩn bị cho một “thế giới Bitcoin”, nơi các loại tiền kỹ thuật số, cho dù là tiền của Ngân hàng Trung ương hay thị trường tư nhân, phát hành.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8