Các quỹ ETF Bitcoin khó tiếp cận thị trường châu Âu

Các quỹ ETF Bitcoin khó tiếp cận thị trường châu Âu

Sự ra mắt của các quỹ giao dịch trao đổi ETF Bitcoin tại Hoa Kỳ đang có tác động lan toả ở châu Âu, nhưng các nhà đầu tư trên khu vực này vẫn tỏ ra thận trọng khi đầu tư vào không gian tiền điện tử.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
Ấn phẩm