Tiềm năng CBDC và ảnh hưởng đến ngành ngân hàng

Tiềm năng CBDC và ảnh hưởng đến ngành ngân hàng

CBDC được cho là sẽ gây ảnh hưởng mạnh tới ngành ngân hàng, thông qua chuyển đổi tài chính bán lẻ, thương mại và chuỗi cung ứng, đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách tài chính mà các DNNVV phải đối mặt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8