Bitcoin vượt 41.000 USD/BTC đánh dấu chu kỳ tăng giá mới

Bitcoin vượt 41.000 USD/BTC đánh dấu chu kỳ tăng giá mới

Theo chuyên gia, Bitcoin vượt mốc 41.000 USD/BTC đã đánh dấu một chu kỳ tăng giá mới và có thể sẽ đạt giá trị hơn 60.000 USD vào tháng 4 năm sau.

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11