TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Năm 2023 tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

cách đây 1 năm | Video

Năm 2023 tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

16:20, 23/03/2023

TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP: Khơi thông chính sách, phát triển kinh tế tư nhân

Theo ông Đậu Anh Tuấn, nền kinh tế của một đất nước chỉ có thể phát triển vững mạnh nếu có khu vực kinh tế tư nhân trong nước vững mạnh. Chính vì thế, một số chính sách cần phải khơi thông.

15:21, 23/03/2023

TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP: Phát triển kinh tế xanh và bền vững

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững là vấn đề thời sự, cấp bách của doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay.

14:52, 23/03/2023

TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP: Chủ động nhận diện khó khăn trong giai đoạn mới

Viện trưởng CIEM cho rằng, nhà nước phải có những cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các quy trình sản xuất kinh doanh đáp ứng được yêu cầu của các thị trường lớn.

14:48, 23/03/2023

TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP: Tập trung phát triển nhanh, xanh, bền vững

Theo Chủ tịch VCCI, doanh nghiệp cần hướng đến phát triển nhanh, xanh và bền vững là câu chuyện khó nhưng để đến đích theo đúng mục tiêu thì cần rất nhiều nỗ lực.

14:20, 23/03/2023

TÁI ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP: Thế giới thay đổi - Việt Nam không thể đứng yên

Với tư cách là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, năng động, có độ mở lớn và đã tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, khi thế giới thay đổi, Việt Nam không thể đứng yên…

14:00, 23/03/2023

Tái định vị để thích ứng và tăng trưởng ổn định bền vững

Chiều nay (23/3), được sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững” tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội).

14:00, 23/03/2023

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Chiều nay (23/3), được sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững” tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội).

11:40, 22/03/2023

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn “Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững” vào ngày 23/3/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Ba Đình, Hà Nội).

09:51, 17/03/2023

23/03: Diễn đàn Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Được sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình: Diễn đàn: Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững.

ĐIỂM BÁO NGÀY 24/4: Đòn bẩy tổng lực cho bất động sản phía Nam

Các bộ luật sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phía Nam phát triển ổn định và lành mạnh. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ, cùng với đó là các quy định minh bạch hơn.