Việt Nam phản đối Trung Quốc gắn thẻ thực vật ở Hoàng Sa

Việt Nam phản đối Trung Quốc gắn thẻ thực vật ở Hoàng Sa

"Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ chứng cứ lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế".

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8