Chủ đề: tăng trưởng tín dụng

tăng trưởng tín dụng, cập nhật vào ngày: 02:54, 04/12/2022

1 2 3 4

Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động Việt Nam nổi lên nhiều vấn đề thách thức lớn.