Chủ đề: tăng trưởng xanh

tăng trưởng xanh, cập nhật vào ngày: 05:50, 29/11/2022

1 2

Tìm giải pháp phát triển logistics xanh

Việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics song hành với tiết kiệm năng lượng sẽ giúp xanh hoá hoạt động chuỗi cung ứng, đưa “mạch máu” của nền kinh tế phát triển bền vững.