Chủ đề: thách thức toàn cầu

thách thức toàn cầu, cập nhật vào ngày: 04:37, 24/06/2024

Tìm phương thức "hài hòa" trong quản lý thuế đối với thương mại điện tử

"Việt Nam cần sớm có phương thức thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng vẫn đảm bảo hài hoà và cân bằng sức cạnh tranh cho các kênh bán hàng thương mại điện tử".