Tình hình thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp

Tình hình thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp

Trong thời gian vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã triển khai các hoạt động cải cách hành chính, xúc tiến thương mại... hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mới nhất
1 2 3