Chủ đề: thanh khoản

thanh khoản, cập nhật vào ngày: 04:21, 05/12/2022

1 2

Tăng cường công tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh chịu tác động kép bởi đại dịch COVID-19 và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động Việt Nam nổi lên nhiều vấn đề thách thức lớn.