Chủ đề: thanh tra

thanh tra, cập nhật vào ngày: 23:28, 12/06/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 12/6: “Đánh thuế” đầu tư vàng?

Khi các phương pháp điều tiết thị trường vàng hiện tại vẫn chỉ được xem là tạm thời, thì các công cụ thuế đối với giao dịch tài sản này đang được nhắc tới.