THỜI SỰ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh phải hướng đến “quốc kế dân sinh”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Sâm Ngọc Linh phải hướng đến “quốc kế dân sinh”

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sâm Ngọc Linh là “quốc bảo”, nhưng không phải chỉ đứng trong tủ kính, mà phải chế biến đa dạng, tạo việc làm, hướng đến “quốc kế dân sinh”.

Mới nhất
1 2 3 4