Tâm điểm

Lãnh đạo “thời chiến” - “thời bình”

Lãnh đạo “thời chiến” - “thời bình”

Việc chuyển giao quyền lực lãnh đạo doanh nghiệp đúng thời điểm sẽ tạo bứt phá ngoạn mục cho doanh nghiệp, nhất là khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển đổi giữa “thời chiến” và “thời bình”.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8