Tâm điểm

“Thất bát” cổ phần hóa

“Thất bát” cổ phần hóa

Việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn - thu hồi vốn Nhà nước trong năm 2023 vẫn cách xa mục tiêu đề ra.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8