Tâm điểm

Trường Đại học Bách khoa thành Đại học Bách khoa: Không đơn giản chỉ là đổi tên

Trường Đại học Bách khoa thành Đại học Bách khoa: Không đơn giản chỉ là đổi tên

Đại học là mô hình tổ chức giáo dục - đào tạo có cấp độ cao hơn trường đại học không bao gồm một chuyên ngành. Một đại học có các trường đại học thành viên, học viện, viện nghiên cứu...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8