Đường cao tốc: Tự hào nhưng cần “giảm tốc” để suy ngẫm?

Đường cao tốc: Tự hào nhưng cần “giảm tốc” để suy ngẫm?

Hệ thống giao thông của chúng ta đang thua rất xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống đường cao tốc, xét về chủ trương và ý tưởng là đúng đắn.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8