Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Họp trực tuyến cả kỳ nếu COVID-19 diễn biến phức tạp

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Họp trực tuyến cả kỳ nếu COVID-19 diễn biến phức tạp

Nếu dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8