Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Với 483/483 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (96,79%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8