Giám sát của Quốc hội phải dựa trên tinh thần xây dựng, đúng và trúng nội dung

Giám sát của Quốc hội phải dựa trên tinh thần xây dựng, đúng và trúng nội dung

Giám sát phải trên tinh thần xây dựng, giữa “xây” và “chống” thì xây là căn bản, lâu dài, chống là quyết liệt, triệt để, cấp bách. Phải phát huy mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8