Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch

Quyết tâm xây dựng một nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm giải trình, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho người dân, tổ chức.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8