Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển đúng hướng

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển đúng hướng

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8