"Nhiệt huyết" của thanh niên là tự đổi mới sáng tạo

"Nhiệt huyết" của thanh niên là tự đổi mới sáng tạo

Cùng với việc đào tạo, thì việc tự mày mò, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, đây cũng là điều nằm trong "nhiệt huyết" của thanh niên.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8