Phân bổ vốn đầu tư thấp, giáo dục không thể đột phá

Phân bổ vốn đầu tư thấp, giáo dục không thể đột phá

Phát triển con người là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, nhưng chỉ với mức đầu tư 3,8% cho giáo dục đào tạo thì không thể thỏa đáng cho đột phá chiến lược.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12