Năm 2023: Điện Quang tái định vị thương hiệu với trọng tâm là chất lượng

Năm 2023: Điện Quang tái định vị thương hiệu với trọng tâm là chất lượng

Năm 2023, Điện Quang sẽ thực hiện tái định vị thương hiệu với trọng tâm là chất lượng. “Ở đâu có điện, ở đó có Điện Quang. Ở đâu có Điện Quang, ở đó có Chất lượng”.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8