Vinamilk hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu để trợ giá mùa dịch cho người tiêu dùng gần 170 tỷ đồng

Vinamilk hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu để trợ giá mùa dịch cho người tiêu dùng gần 170 tỷ đồng

Để san sẻ khó khăn trong mùa dịch, trong tháng 8/2021 sinh nhật Công ty, Vinamilk thực hiện chương trình hỗ trợ quà tặng nhằm trợ giá cho người tiêu dùng trên nhiều loại sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8