THỦ TƯỚNG “ĐỐI THOẠI 2045”

Thủ tướng “đối thoại 2045”: Kinh tế Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ

cách đây 1 năm | Kinh tế

Thủ tướng “đối thoại 2045”: Kinh tế Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ

17:06, 06/03/2021

Thủ tướng “đối thoại 2045”: Doanh nghiệp đề xuất "bình đẳng tiếp cận nguồn lực"

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TPBank mong muốn các bộ, ngành cần thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp, người dân.

16:36, 06/03/2021

Thủ tướng “đối thoại 2045”: Mong Chính phủ tin tưởng ở kinh tế tư nhân, ở doanh nghiệp

Doanh nghiệp mong rằng Chính phủ tin tưởng ở kinh tế tư nhân, tập trung phát triển vào khu vực kinh tế tư nhân, kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

16:25, 06/03/2021

Thủ tướng “đối thoại 2045”: Chính phủ xây thể chế, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển

Các doanh nghiệp đều mong muốn Chính phủ xây dựng thể chế minh bạch, sáng suốt, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo bệ đỡ và động lực cho phát triển.

16:00, 06/03/2021

Thủ tướng "đối thoại 2045": Mãnh liệt Việt Nam

“Mãnh liệt Việt Nam” là tinh thần mà tất cả Chính phủ và doanh nghiệp, người dân Việt Nam đang quyết tâm chống đại dịch COVID-19, nhằm thực hiện mục tiêu kép.

14:51, 06/03/2021

Thủ tướng "đối thoại 2045": Tầm nhìn về một Việt Nam hùng cường

"Đối thoại 2045" sẽ được tổ chức định kỳ, trực tuyến và trực tiếp về nhiều chủ đề khác nhau liên quan tới tầm nhìn về một Việt Nam hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chế phẩm tẩy rửa sinh học, vì một hệ sinh thái bền vững

Biến rác thải hữu cơ thành tài nguyên, các doanh nghiệp đang tuân thủ quy trình mô hình kinh tế tuần hoàn để sản xuất sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, thân thiện môi trường