Chủ đề: Thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới

Thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới, cập nhật vào ngày: 16:49, 23/05/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 22/5: Chuyển đổi nhà tái định cư bị bỏ hoang

Việc chuyển mục đích sử dụng nhà ở tại các khu tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội được cho là một giải pháp hay, song vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc.