Tiền Tệ

Sức ép tỷ giá khi FED tăng lãi suất

Sức ép tỷ giá khi FED tăng lãi suất

Khi FED thực sự tăng lãi suất thì sức ép tới tỷ giá của Việt Nam cần phải nghiên cứu rất kỹ, đặc biệt là ở khu vực các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8