Tỷ giá sẽ giảm cuối năm

Tỷ giá sẽ giảm cuối năm

Theo các chuyên gia, tỷ giá nhiều khả năng sẽ ổn định, thậm chí còn giảm nhẹ cuối năm nay khi cán cân thanh toán có thể thặng dư lớn.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8