Tin du lịch

Các doanh nghiệp du lịch “bén duyên” với sản phẩm OCOP

Các doanh nghiệp du lịch “bén duyên” với sản phẩm OCOP

“Tôi rất vui mừng khi bên sản xuất và bên tiêu thụ gặp được nhau”, ông Đào Mạnh Lượng -Chi Hội trưởng chi hội Tàu du lịch Hạ Long hào hứng cho biết trong hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP.

-- Trang đang được cập nhật nội dung --