Tín dụng - Ngân hàng

Nới room tín dụng và bài toán khó của các ngân hàng

Nới room tín dụng và bài toán khó của các ngân hàng

Một loạt ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất huy động trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, trước khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố nới room tín dụng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8