Tín dụng - Ngân hàng

Lãi vay mua nhà thả nổi cao, tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 dự báo thấp

Lãi vay mua nhà thả nổi cao, tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 dự báo thấp

Mặc dù tăng trưởng tín dụng trong tháng 11 đã khá nhanh, nhưng để hấp thụ hết nguồn vốn dự kiến tung ra theo hạn mức còn lại, yếu tố này không hoàn toàn phụ thuộc nỗ lực muốn giải ngân từ ngân hàng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8