Tín dụng - Ngân hàng

NHNN: 3 tháng đầu năm, tín dụng vẫn chảy vào sản xuất kinh doanh

NHNN: 3 tháng đầu năm, tín dụng vẫn chảy vào sản xuất kinh doanh

Theo ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, tính đến ngày 28/3/2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 2,06% so với cuối năm 2022, tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2022.

Mới nhất