Tín dụng - Ngân hàng

Ứng xử của ngân hàng trong bối cảnh nợ xấu tăng

Ứng xử của ngân hàng trong bối cảnh nợ xấu tăng

Nợ xấu có nguy cơ tăng vọt trong khi quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị quyết 42 không còn được duy trì, thì phía ngân hàng cần đảm bảo chặt chẽ các quy trình, thủ tục cho vay.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8