Tín dụng - Ngân hàng

Phương án tài chính để chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phương án tài chính để chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường khó khăn trong tiếp cận vốn, càng khó khăn khi muốn tiếp cận nguồn tài chính để đầu tư xanh do chi phí sẽ tăng lên, trong khi tài sản đảm bảo khoản vay không có...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8