Tín dụng - Ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng âm trong tháng 1/2024: Khi cầu vay vẫn khó

Tăng trưởng tín dụng âm trong tháng 1/2024: Khi cầu vay vẫn khó

Tăng trưởng tín dụng âm trong tháng 1 so với cuối năm 2023, nhưng không được xem là bất ngờ khi tháng 1 là thời điểm vào cận Tết Nguyên đán.

Mới nhất
2 3 4 5 6 7 8 9
Ấn phẩm