Tín dụng - Ngân hàng

Giải pháp ổn định tỷ giá

Giải pháp ổn định tỷ giá

Theo chuyên gia, việc bán ra ngoại hối sẽ ảnh hưởng đến dự trữ trong bối cảnh xuất nhập khẩu ngày càng cao, vì vậy có thể điều chỉnh tỷ giá trung tâm lên khoảng 1-2% nữa hoặc nới rộng biên độ tỷ giá.

Mới nhất
2 3 4 5 6 7 8 9