Tín dụng - Ngân hàng

Giải pháp hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và phục hồi kinh tế

Giải pháp hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và phục hồi kinh tế

Để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng tín dụng thì kích cung cũng là yếu tố quan trọng thay vì chỉ nhìn đến cầu hoặc chỉ nhìn vào chính sách tiền tệ.

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11