Tín dụng - Ngân hàng

SHB: Sáng tạo công cụ tài chính cho tín dụng xanh

SHB: Sáng tạo công cụ tài chính cho tín dụng xanh

Tín dụng xanh tại Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực với tốc độ tăng trưởng mạnh hơn qua từng năm, với sự đóng góp tiên phong của nhiều tổ chức tín dụng (TCTD).

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12