Chủ đề: Tin nóng Chính phủ

Tin nóng Chính phủ, cập nhật vào ngày: 20:14, 21/03/2023

1 2 3 4 5 6

Áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu, Việt Nam sẽ tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư ra sao?

Việt Nam mở cửa thu hút FDI từ năm 1987 với Luật Đầu tư nước ngoài, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng trong ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.