Chủ đề: trách nhiệm xã hội

trách nhiệm xã hội, cập nhật vào ngày: 18:16, 28/11/2022

1 2

Tìm giải pháp phát triển logistics xanh

Việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics song hành với tiết kiệm năng lượng sẽ giúp xanh hoá hoạt động chuỗi cung ứng, đưa “mạch máu” của nền kinh tế phát triển bền vững.