Sắc màu của Đá

Sắc màu của Đá

Người ta bảo ở Bình Thuận có một vùng biển “ngoài hành tinh” với những viên đá sắc màu và tảng đá với hình thù kỳ dị, cứ tầm độ ra Tết là xanh rì cả mảng lớn.

Mới nhất
1 2 3