Những kỷ niệm về VERONA và rượu vang vùng VENETO

Những kỷ niệm về VERONA và rượu vang vùng VENETO

Không gắn bó quá dài, không sống tại đó quá lâu, thế nhưng những kỷ niệm về VERONA và rượu vang vùng VENETO vẫn luôn in đậm trong tâm trí…

Mới nhất
1 2 3 4
  • Chạm nhịp tới Đài Loan

    29/11/2022, 10:00

    Đài Loan lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển vượt bậc về kinh tế, đồng thời kết hợp nông nghiệp để phát triển du lịch một cách rất độc đáo.