Chủ đề: trái phiếu Chính phủ

trái phiếu Chính phủ, cập nhật vào ngày: 06:05, 18/08/2022

ĐIỂM BÁO NGÀY 17/08: Nỗi khổ nhà thầu

Chủ đầu tư chậm thanh toán khiến nợ đọng kéo dài đã “đẩy” các doanh nghiệp xây dựng, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước nguy cơ phá sản.