Trưởng Ban tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Khu kinh tế Vân Phong phải giữ vai trò đầu tàu!

Diendandoanhnghiep.vn Thế mạnh, tiềm năng phát triển của Khánh Hòa là rất lớn, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong với những ưu thế vượt trội, nếu có cách làm đúng sẽ hoàn toàn có thể tạo được bước đột phá.

Ông Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh khi làm việc với tỉnh Khánh Hoà về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong theo Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/5.

Trưởng ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. 

Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012, của Bộ Chính trị (Kết luận 53-KL/TW) về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước.

Trong đó, việc phát triển Khu kinh tế Vân Phong được xác định không chỉ là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư mà còn là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

Qua gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó định hướng phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việc xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã có được những kết quả ban đầu.

Tuy nhiên, qua gần 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, tỉnh cũng đã bộ lộ những tồn tại, hạn chế.

Trưởng ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh làm việc tại Khu Kinh tế Vân Phong

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc tại Khu Kinh tế Vân Phong

Đó là: Chưa khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội một cách tương xứng. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn hạn chế, một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng chưa được đầu tư nâng cấp, chưa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế nhất định...

Đặc biệt, sức chịu đựng của nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế còn kém khi dịch bệnh xảy ra, nhất lĩnh vực dịch vụ du lịch. Chưa chuyển mạnh theo hướng cơ cấu lại sản xuất, cơ cấu lại đầu tư, chậm phát triển đầu tư theo chiều sâu các ngành có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. Lợi thế cạnh tranh trong từng ngành, từng vùng, thành phần kinh tế chưa được phát huy.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức. Năng lực cán bộ, công chức một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, thiếu năng động...

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Khánh Hòa đã xác định các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho giai đoạn phát triển cho 5 năm tiếp theo (đến 2025) và định hướng đến năm 2030 và 2045, trong đó xác định: Đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; Đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Riêng đối với việc phát triển khu kinh tế Vân Phong, tỉnh xác định đặt mục tiêu Vân Phong trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển với các ngành chủ lực về năng lượng, đóng tàu, dịch vụ vận tải biển,... của khu vực và cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những thành tựu và nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị nói chung và việc định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong nói riêng.

Ông Trần Tuấn Anh cho rằng, Khánh Hòa là một trong những tỉnh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là với Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị, Khánh Hòa cần tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW. Riêng đối với 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của tỉnh đã xác định, cần phải có những chương trình hết sức cụ thể đặt trong bối cảnh tình hình biến động lớn của thế giới (đại dịch, kinh tế số, xã hội số, chiến tranh thương mại...) và những yêu cầu phát triển mới của đất nước... để đề ra những quyết sách phù hợp, tạo bứt phá cho việc phát triển Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng trong giai đoạn mới.

“Thế mạnh, tiềm năng phát triển của Khánh Hòa là rất lớn, đặc biệt là Khu kinh tế Vân Phong với những ưu thế vượt trội, nếu có cách làm đúng sẽ hoàn toàn có thể tạo được bước đột phá trong phát triển của tỉnh thời gian tới”. - Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh:

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, “Khánh Hoà cần phải trở thành một tỉnh mạnh về biển và giàu, đẹp từ biển. Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng đẳng cấp, chất lượng, đa dạng, kết nối với kinh tế biển; phục vụ phát triển kinh tế biển, lấy kinh tế biển làm trọng tâm”.

Đối với Khu kinh tế Vân Phong, đây là khu vực có vị trí địa lý thuận lợi, hội tụ nhiều yếu tố để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực trong đó có cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mạnh: “Vân Phong phải hướng tới việc trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế biển, nơi có sự gắn kết chặt chẽ, có tác động thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau phát triển giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp (thuỷ, hải sản) và dịch vụ; về thể chế và mô hình phát triển; về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; về sự kết nối và thúc đẩy nhau cùng phát triển”.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh tích cực phối hợp với các Bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, đề xuất một số cơ chế đặc thù, đảm bảo môi trường đầu tư ổn định để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có quy mô lớn đến đầu tư lâu dài tại đây.

Cuối cùng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lưu ý, việc xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng cần một tinh thần bứt phá, cần tập trung phát triển có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tạo dựng nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, lâu dài; đưa Khánh Hòa trở thành một điểm sáng phát triển, Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh, khu vực và của cả nước như Kết luận số 53-KL/TW và tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

  

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Trưởng Ban tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Khu kinh tế Vân Phong phải giữ vai trò đầu tàu! tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1624555851 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1624555851 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7