6 tháng đầu năm, VietinBank ghi lợi nhuận 13.000 tỷ đồng, nợ xấu 1,38%

Diendandoanhnghiep.vn 6 tháng đầu năm 2021, dư nợ tín dụng VietinBank ước đạt 1,06 triệu tỷ, tăng 4,8% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức 1,38%, lợi nhuận ước đạt 13 nghìn tỷ đồng.

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank

Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank

Tại Hội nghị sơ kết công  tác Đảng, sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tại Hà Nội ngày 30/6, Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank khẳng định: Cùng với sự chỉ đạo của Đảng, quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19, khôi phục sản xuất kinh doanh, vừa đẩy mạnh đổi mới, cải cách, tái cấu trúc hoạt động trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021.

Đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nền kinh tế

Mặc dù dịch bệnh có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của VietinBank, Đảng ủy, HĐQT, Ban Lãnh đạo đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tốt cho hoạt động của ngân hàng, trước hết là bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên, thực hiện tiêm phòng, làm việc giãn cách, luân phiên, tuân thủ nghiêm túc 5K... Ứng dụng mạnh mẽ và rộng rãi công nghệ số trong các hoạt động ngân hàng, kết nối, phục vụ khách hàng, phục vụ nền kinh tế, cũng như trong quản trị điều hành nội bộ, và kiểm soát của ngân hàng, bảo đảm được hoạt động liên tục trong trạng thái bình thường mới để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nền kinh tế và nhu cầu phát triển của VietinBank.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được VietinBank triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột của đất nước, Đảng bộ VietinBank đã quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII, cụ thể hóa trong nhiệm vụ của Ngân hàng; đồng thời, tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị 05; triển khai học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2021 trong Đảng bộ và toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức kinh doanh của cán bộ, đảng viên và người lao động, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ, VietinBank luôn nhất quán quan điểm “xây dựng Đảng phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong kinh tế nhà nước, đồng hành phục vụ sự phát triển của đất nước”. Đảng ủy VietinBank giữ vững và triển khai thực hiện đúng tinh thần, đúng nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước theo Quy định 69 của Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong toàn diện các mặt hoạt động, đặc biệt là đối với những nhiệm vụ cốt lõi, trọng yếu của ngân hàng.

Cùng với sự chỉ đạo của Đảng, quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank 6 tháng đầu năm 2021 đã có những chuyển biến tích cực: dư nợ tín dụng tại 30/6 ước đạt 1,06 triệu tỷ, tăng 4,8% so với cuối  năm 2020, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ, tăng 3,4% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA bình quân có sự cải thiện đáng kể. Thu thuần hoạt động dịch vụ đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu dịch vụ đạt kết quả tốt là thu bảo lãnh và thu từ mảng ngân hàng điện tử; thu XLRR tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Hiệu quả kinh doanh được cải thiện, hiệu quả sử dụng chi phí tiếp tục được nâng cao, chất lượng tăng trưởng được quản lý tốt, chất lượng tài sản của VietinBank tiếp tục được quản trị tốt, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức 1,38%, là mức thấp so với trung bình ngành, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 109%. Lợi nhuận hết 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 13 nghìn tỷ đồng.

dư nợ tín dụng tại 30/6 ước đạt 1,06 triệu tỷ, tăng 4,8% so với cuốip/năm 2020, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 1,2 triệu tỷ, tăng 3,4% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA bình quân có sự cải thiện đáng kể. Thu thuần hoạt động dịch vụ đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu dịch vụ đạt kết quả tốt là thu bảo lãnh và thu từ mảng ngân hàng điện tử; thu XLRR tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

VietinBank đạt nhiều chỉ tiêu kinh doanh vượt trội trong 6 tháng đầu năm 2021

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và đặc biệt là chung tay, chia sẻ cùng Chính phủ và cộng đồng trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, VietinBank đã trao tặng hơn 160 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch. Đồng thời, VietinBank đang miễn phí cho toàn bộ giao dịch chuyển tiền của khách hàng cá nhân và tổ chức tới các tài khoản tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19. Có thể khẳng định bằng các hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống COVID-19, đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, VietinBank đã và đang góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ; góp phần quan trọng, đắc lực để nền kinh tế khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.

Cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, ông Trần Minh Bình, TGĐ VietinBank cho biết, VietinBank tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các công tác trong 6 tháng cuối năm 2021, bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời gắn với chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đảng ủy, HĐQT chỉ đạo xây dựng đồng bộ với Chiến lược phát triển của đất nước và ngành ngân hàng và kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021 – 2023.

ông Trần Minh Bình, TGĐ VietinBank

Ông Trần Minh Bình, Tổng giám đốc VietinBank phát biểu tại Hội nghị

Trong đó, kiên định với quan điểm phát triển VietinBank là Ngân hàng thương mại quốc gia, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, phát huy lợi thế tiềm năng của ngân hàng, khai thác tối đa nguồn lực nội tại, gắn chặt chẽ tăng trưởng của ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, phát triển ngân hàng tương đương với các ngân hàng hàng đầu khu vực và phát triển bền vững.

Thực hiện sứ mệnh là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước trên cơ sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông và người lao động. Và hướng tới tầm nhìn trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu, uy tín nhất Việt Nam, nằm trong Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, uy tín cao trên thế giới.

Xây dựng và triển khai chiến lược gắn với củng cố văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của VietinBank sẽ trở thành nền tảng, sức mạnh cốt lõi để phát triển VietinBank mạnh mẽ, bền vững và thực hiện thành công chiến lược đề ra. 5 giá trị cốt lõi của ngân hàng là “Khách hàng là trung tâm”; “Đổi mới sáng tạo”, “Chính trực”, “Tôn trọng” và “Trách nhiệm”, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình “6 hóa”: Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa (Chuyển đổi số mạnh mẽ), Cá nhân hóa trách nhiệm và Hợp tác hóa. Những giá trị cốt lõi này đã và đang được truyền tải vào tư tưởng, thái độ và trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, xuyên suốt của các cấp, các bộ phận và từng cán bộ, trở thành năng lực cốt lõi của mỗi cán bộ nhân viên và đại diện cho các giá trị văn hóa tiêu biểu của VietinBank.

VietinBank sẽ tiếp tục bám sát vào những chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, NHNN; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, địa phương để tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh của hệ thống VietinBank, phát huy tốt nhất vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước lớn và có vị trí trụ cột, chủ lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam cùng với cộng đồng các ngân hàng thương mại Nhà nước để chủ động triển khai, đồng hành với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, của các Bộ/Ngành, các địa phương và tham gia một cách chủ động để góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội cũng như góp phần trong việc cùng với sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ để ổn định tốt kinh tế vĩ mô, tạo môi trường phát triển lành mạnh, phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Ông Thọ chia sẻ, những kết quả tích cực trên đến từ sự nỗ lực của toàn hệ thống, là kết quả của quá trình kiên định trong tái cấu trúc toàn diện hoạt động, thực hiện chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 đã được Thường vụ Đảng ủy, HĐQT phê duyệt. Trong đó, tập trung chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thay đổi phương thức cạnh tranh, phát triển giải pháp ngân hàng, tài chính hiện đại, tổng thể, toàn diện cho khách hàng, cung ứng dịch vụ theo chuỗi liên kết, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao năng lực tư vấn, đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của khách hàng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Chiến lược 10 năm, kế hoạch kinh doanh trung hạn 3 năm cũng như từ nay tới cuối năm 2021 là hết sức thách thức và nặng nề để phát triển bứt phá, đòi hỏi toàn hệ thống VietinBank cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, khắc phục khó khăn, hạn chế; tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tạo nguồn lực cho phát triển dài hạn; cơ cấu mạnh mẽ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh cơ cấu tài sản có sinh lời, tài sản có rủi ro; tiếp tục đổi mới về quản trị điều hành, kiểm soát theo hướng thực chất để nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Những thành quả của toàn hệ thống VietinBank cũng như những đóng góp của VietinBank đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn vừa qua vừa tạo động lực và sức mạnh to lớn cho toàn hệ thống VietinBank phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi toàn hệ thống VietinBank tiếp tục nỗ lực và trách nhiệm cao hơn nữa, kiên định với định hướng chiến lược phát triển, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra để phát triển mạnh mẽ, phục vụ đắc lực cho sự phát triển đất nước, phụng sự nhân dân” ông Thọ nhấn mạnh.

Từ khóa
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết 6 tháng đầu năm, VietinBank ghi lợi nhuận 13.000 tỷ đồng, nợ xấu 1,38% tại chuyên mục DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1718497532 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1718497532 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10