Chủ đề: UOB Việt Nam

UOB Việt Nam, cập nhật vào ngày: 19:16, 24/02/2024

1 2

Doanh nghiệp công nghệ Việt và mục tiêu chinh phục thị trường ngoại

"Phần mềm của người Việt hoàn toàn có thể chinh phục được thị trường thế giới, thậm chí thay thế được phần mềm tại quốc gia của khách hàng ngoại".