Tranh cãi xoay quanh Dự thảo của Bộ Y tế về tiêu chí dinh dưỡng lành mạnh

Tranh cãi xoay quanh Dự thảo của Bộ Y tế về tiêu chí dinh dưỡng lành mạnh

Dự thảo tiêu chí dinh dưỡng lành mạnh với một số nhóm thực phẩm chế biến do Bộ Y tế xây dựng chưa nhận được sự đồng thuận từ đại diện các nhà sản xuất do một số quy định được cho là không phù hợp.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8