TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm trục lợi chính sách hỗ trợ COVID-19

TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm trục lợi chính sách hỗ trợ COVID-19

Cần rà soát kỹ lại các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ và TP.HCM, xem xét các biện pháp giải quyết thỏa đáng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8