Bài học đắt giá từ vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền

Bài học đắt giá từ vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền

Người lao động cần bảo vệ chính mình, có quyền từ chối làm việc nếu như công tác ATLĐ không được đảm bảo, điều này được chính luật pháp quy định.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8