Nghệ An xác định được bao nhiêu nguồn “phát tán” dịch COVID -19?

Nghệ An xác định được bao nhiêu nguồn “phát tán” dịch COVID -19?

Nhiều nguồn lây có lịch sử dịch tễ đi lại phức tạp, liên quan đến hàng nghìn rơi vào trạng thái F1 ở Tp Vinh, Diễn Châu… khiến ngành chức năng phải vất vả truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8