Giá vàng tuần tới: Làn sóng bán tháo tiếp diễn?

Giá vàng tuần tới: Làn sóng bán tháo tiếp diễn?

Nhiều chuyên gia cảnh báo, giá vàng tuần tới có thể sẽ tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo ngắn hạn khi thiếu yếu tố hỗ trợ chủ chốt, ngoài lạm phát.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8