Nhân lực cho khu công nghiệp: Chung tay tìm giải pháp

Nhân lực cho khu công nghiệp: Chung tay tìm giải pháp

Lỗ hổng lớn mà chúng ta cần phải khắc phục trong thời gian sớm nhất đó chính là xây dựng, phát triển và quản lý nguồn nhân lực trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8