Văn hóa kinh doanh bắt đầu từ người đứng đầu

Văn hóa kinh doanh bắt đầu từ người đứng đầu

Trong vòng xoáy bất ổn, các thế hệ doanh nhân đứng trước trách nhiệm và vai trò quan trọng đó là bồi dưỡng, nâng cao chuẩn mực đạo đức doanh nhân để giữ gìn văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp Việt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8