Thái Nguyên cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI

Thái Nguyên cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI

Thái Nguyên có tiềm năng, thế mạnh cùng cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào chất lượng cao đang tiếp tục tạo sức hút đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8