Chủ tịch Phạm Tấn Công: VCCI sẽ về đích với mục tiêu cao hơn trong năm 2022

Chủ tịch Phạm Tấn Công: VCCI sẽ về đích với mục tiêu cao hơn trong năm 2022

Khẳng định VCCI có được sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng Nhà nước, sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh VCCI có cơ hội về đích với mục tiêu cao hơn trong 2022.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8