VCCI: Cần đưa ra những ưu đãi đặc biệt với các dự án đầu tư lớn

VCCI: Cần đưa ra những ưu đãi đặc biệt với các dự án đầu tư lớn

Đó là một trong những nội dung góp ý đáng chú ý của VCCI liên quan đến góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8